Martilla

24 teksty – auto­rem jest Mar­tilla.

Wiel­kie Marze­nia. Wciąż były po­za jej zasięgiem... 

myśl • 14 listopada 2012, 22:37

I to uczu­cie gdy spo­tykasz się z osobą, która była dla Ciebie wszys­tkim...roz­ma­wiasz z nią jak gdy­by nig­dy nic, jak by to co kiedyś było między wa­mi nie miało żad­ne­go znaczenia... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 listopada 2012, 12:29

Chciałabym w końcu móc po­wie­dzieć
"Jes­tem Cho­ler­nie Szczęśliwa". 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 października 2012, 22:11

Przez chwi­le się zas­ta­nawiała, czy Miłość może za­goto­wać jej gor­sze piekło, niż za­goto­wało do tej po­ry, i czy w ogóle jest jeszcze zdol­na do te­go uczucia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 października 2012, 20:34

-Jaką barwę przyb­rałby Twój Świat, gdy­by On przes­tał od­wza­jem­niać Twoją Miłość?
-Ciemną. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 października 2012, 17:43

Czy w ogóle is­tnieje ktoś ta­ki, jak Ten Jedyny? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 września 2012, 20:24

Sprze­ciwiać się Suką umiem od dawna. 

myśl • 10 września 2012, 18:09

Jak jed­na oso­ba może zawładnąć całym naszym Ser­cem? Dusza? Całym naszym Światem... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 września 2012, 19:24

Rzeczy­wis­tość rozczarowuje... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 sierpnia 2012, 13:45

Niep­rawda, że wszys­tko się kiedyś kończy...jeśli coś jest praw­dzi­we, nig­dy się nie po­win­no skończyć. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 września 2011, 21:21
Martilla

Jestem Optymistką otoczoną pesymizmem. Wbrew powszechnym opinią wrażliwa i uczuciowa. Lubię czytać książki, spacery i jeść słodycze;) Nienawidzę chamstwa i narzekań choć sama narzekam...

Zeszyty
  • M. – ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Martilla

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność